ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ

ವಸ್ತು ತಯಾರಿ

ವಸ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಬಾಗುವ ವಲಯ

ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಿಂಪರಣೆ

ಫೋಮಿಂಗ್

ಬಣ್ಣ

ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ

ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಮುಗಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್

ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾರಿಗೆ